Rorate Caeli
een religieuze komedie van Lode Ansoms
REGIE

Louis Pauwels

VERHAAL

een deel uit de affiche van 'Rorate Caeli' " Rorate caeli" brengt u naar de aan elkaar grenzende kloostertuinen van enerzijds de Pater Frambozianen en anderzijds de Zusters Delicatessen. In deze vredige omgeving wijden zowel de paters als de zusters zich naar godsvrucht en vermogen aan een leven in dienst van de Heer. Elk op jun eigen manier, vol goede bedoelingen, maar ook met hun eigen zwakheden.

ROLBEZETTING

Pater-overste Hugo Remy
Pater Carolus Herman Van Overwaelle
Pater Eduardus André De Bruyne
Broeder Tobias Geert Van Vaerenbergh
Broeder Ferdinandus Mark Van Der Heyden
Broeder Anselmus Johan De Cock
Moeder-overste Magda Kindermans
Zuster Primula Krista Coppens
Zuster Imelda Tonny fortuin
Zuster Delicia Hilde Raeymaekers
Zuster Celesta Annemarie Merckx
Rik Haan Paul Verleysen
GOD Tuur Wijns