Historiek
oude foto's van onze voorgangers

afgaande op de poster van "10 jaar Omloop het Volk" situeren we ons hier in mid jaren '50